Hotspot

Arvet efter Marx

Få personer har under det senaste århundradet påverkat synen på samhället lika mycket som filosofen Karl Marx. Vad var det som gjorde att just hans idéer fick ett sådant...

Woke och Cancel culture

I dag fortsätter vi att titta på de ideologiska rörelser som växte fram ur postmodernismen. Vi sätter särskilt fokus på det som kallas för Woke och Cancel culture. Vad...

Social Justice-rörelsen

Social Justice är ett begrepp som nämns allt oftare i samhällsdebatten. Vad menas med det? Vilka identifierar sig som en del av Social Justice-rörelsen? Och hur har...

Valspecial: Amerikanska valet

Hur resonerar de olika kristna väljargrupperna i årets presidentval? På vilket sätt påverkar det mångåriga kristna arvet politiken i USA? Och varför är valet...