Social Justice är ett begrepp som nämns allt oftare i samhällsdebatten. Vad menas med det? Vilka identifierar sig som en del av Social Justice-rörelsen? Och hur har kristna sett på rättvisefrågor genom historien?

Gäst i detta program är Stefan Gustavsson, teolog, högskolelektor och direktor för Apologia.

Läs Stefan Gustavssons artikel om Social justice-rörelsen i Världen idags artikelserie om postmodernismen:
https://www.varldenidag.se/kulturserie/social-rattvisa-ur-en-kristen-eller-marxistisk-grundsyn/repuad!4ExTDQfLJ96iJYbHY52aw/

Hotspot är ett samtalsprogram som produceras av Vision Sverige och Världen idag. Programledare Marco Strömberg och Per Ewert möter gäster för djuplodande samtal om kristen tro, kultur och samhälle.