Varför ses kartläggandet av konfliktlinjer som ett viktigt inslag i det postmoderna tänkandet? På vilka sätt skiljer sig den postmoderna synen från den kristna tron? Och vilken påverkan har postmodernismen haft på kyrkan under de senaste 30 åren? Det är några av frågorna som vi tar upp i dagens program som avslutar vår serie om postmodernismen. 

Medverkande är Anders Gerdmar, rektor vid Skandinavisk teologisk högskola (STH), och Stefan Gustavsson, direktor för Apologia.

Läs Världen idags kulturserie om postmodernismen här: https://www.varldenidag.se/om/Postmodernismen%20(Serie)/

Hotspot är ett samtalsprogram som produceras av Vision Sverige och Världen idag. Programledare Marco Strömberg och Per Ewert möter gäster för djuplodande samtal om kristen tro, kultur och samhälle.