Man kan dela in bibeltolkningshistorien i tre epoker: förmodern, modern och postmodern. I det förmoderna tänkandet är författarens intention det viktigaste, i det moderna tänkandet börjar man ifrågasätta det som inte kan bevisas vetenskapligt och i det postmoderna tänkandet är det möjligt att tolka texten helt utifrån sitt eget perspektiv. Hur har resan dit sett ut? Och vad händer med bibeltexten när läsarens egna tolkningar står i centrum?

För att svara på dessa frågor i har vi i dag med oss teologen Anders Gerdmar, mångårig lärare och docent i Nya testamentets exegetik, i ett program som fokuserar särskilt på bibelsyn och teologi.

Läs Världen idags kulturserie om postmodernismen här: https://www.varldenidag.se/om/Postmodernismen%20(Serie)/

Hotspot är ett samtalsprogram som produceras av Vision Sverige och Världen idag. Programledare Marco Strömberg och Per Ewert möter gäster för djuplodande samtal om kristen tro, kultur och samhälle.