I detta det andra programmet om Kristus och kulturen forsätter Torbjörn Aronson, fil dr i statskunskap och teol dr, att titta på Richard Neibuhrs modeller för att undersöka kyrkans förhållande till samhället genom historien. Fokus i detta program är syntes- och dualismmodellen.

Läs Torbjörn Aronsons serie på samma ämne på Tro och liv:
https://www.varldenidag.se/om/Kristus%20och%20kulturen%20(serie)/

Hotspot är ett samhällsprogram som produceras av Vision Sverige och Världen idag. Programledare Marco Strömberg och Per Ewert möter gäster för djuplodande samtal om frågor som rör samhällsbygge och kristen tro.

Vision Sverige: https://visionsverige.com/sve/