Enligt Mats Selander finns det inte någon motsättning mellan tro och vetenskap, utan tvärtom; tron har varit avgörande för vetenskapens framväxt.

Närbild
Världen idags Sara Andersson intervjuar spännande gäster om aktuella ämnen. Serien utgår från tidningens populära bilagor Närbild.